Falvit Everest Expedition 2006
Falvit Everest Expedition 2006
Ekspedycja Uczestnicy Sponsorzy Dziennik Galeria Prasa Eksperci Everest


"Tak wiele już zostało zrobione i czasem trudno odnaleĽć własn± ¶cieżkę. Dlatego warto poznać drogi ludzi, których do¶wiadczenia pomog± unikn±ć błędów i odnaleĽć nasze własne korony i bieguny".

Marek Kamiński, W drodze, , za: Korona Ziemi, pod red. Steve'a Bella, Pascal 2001.

Zapraszamy do udziału w konkursie dla internautów.
Start już 27 marca 2006!

Konkurs

Dziękujemy firmie farmaceutycznej Jelfa za wsparcie medyczne i wyposażenie apteczki wyprawy.

Ekspedycja

EkspedycjaMapka
kliknij aby powiększyć


Tej najbardziej popularnej drogi na szczyt, wy¶miewanej przez ignorantów jako "drogi jaków", nie powinno się lekceważyć. Jest ona niezmiernie długa, a czyhaj±ce na niej niebezpieczeństwa s± bardzo różne.

Steve Bell

Trasa, któr± pod±ży zespół wspinaczy Falvit Everest Expedition 2006 jest wiernym odtworzeniem pierwszego udanego wej¶cia na szczyt z roku 1953 (Edmund Hilary i Tenzing Norgay). Spo¶ród tras dostępnych od strony Nepalu jest to najdłuższe przej¶cie Południowo-Wschodni± Grani± z Przełęczy Południowej. Wybór dłuższej trasy pozwoli zespołowi na lepsz±, sukcesywn± aklimatyzację. Jednym z największych zagrożeń tej drogi jest lodospad Khumbu położony pomiędzy Baz± a Obozem I. Tworz±ce go spiętrzone ogromne bloki lodowe mog± przemieszczać się i zderzać ze sob±. Po minięciu niebezpiecznego lodospadu trasa pod±ża Kotłem Zachodnim w kierunku szczytu Lhotse, na ¶cianie, którego s± umiejscowione 2 kolejne obozy. Po opuszczeniu 3 obozu uczestnicy pokonuj± Żebro Genewczyków i zakładaj± ostatni obóz na wysoko¶ci 8000 m w Przełęczy Południowej Ostatni etap wspinaczki to dotarcie do Wierzchołka Południowego i pokonanie niebezpiecznego Uskoku Hillary'ego.

I wreszcie ... szczyt ...

Harmonogram Etapy

stopka

jelfa

windowsvista

signaliduna

vattenfall

bergson

dhl

hp workservice
intenso
Friend-Active
martyna-adventure
tvnmeteo   tvn

slowogazeta

telemagazyn
kobiety
brief
sukces

echo
gala
sportbiznes
twojstyl
onet
travelergory

extermium
Współorganizator działań promocyjnych

jedynka
bis
Patron Honorowy
wroclaw